Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Copy for D&D Fighter Class KDP Journal

Στις αρχές του φθινοπώρου του 2021, όντας στενά οικονομικά, άρχισα να χρησιμοποιώ το πάθος μου για το επιτραπέζιο παιχνίδι ρόλων Dungeons & Dragons, την προϋπηρεσία μου ως graphic designer, καθώς και την πλατφόρμα direct publishing της Amazon προκειμένου να αποκτήσω ένα παθητικό εισόδημα. Άρχισα, λοιπόν, να αναρτώ κενά ημερολόγια τα οποία εμπεριείχαν ένα πλήρες λειτουργικό character sheet για κάθε διαφορετικό D&D class. Κάθε journal έχει στο οπισθόφυλλο, αλλά και στην περιγραφή του στο Amazon, μια μικρή ιστορία η οποία είναι δραματοποίηση της φύσης του κάθε class. Το συγκεκριμένο copy είναι για το journal του Fighter class, κυρίαρχου στο πεδίο της μάχης και στρατηγικού όσο ο Λάου Τσου.

Actual Copy

TITLE: The Adventure Chronicle: Master Strategist, D&D 5E 120-page Paperback Journal & Character Sheet for Fighters
SUBTITLE: Dungeons & Dragons 120-page Fighter Character Sheet & Journal
BACK-COVER: “You never craved the aid of gods… They didn’t deserve your servitude. But seeing Mordrik unconscious… That makes you pray for a miracle. You face the dragon, its jaws filled with bright flame. You look towards the rest of your companions as you clutch your shield. Torian gives you a nod, filling you with determination. Arctos prepares for a jump that he’s unsure if he can make. Your mother trained you for that moment. Your mother made you promise to her that you’ll always be the shield for the weak.

You stand in front of Mordrik’s body. You grab their holy symbol, praying to their god to help you withstand the flames.


The dragon exhales and the scorching inferno consumes you all…”


This is The Adventure Chronicle, a journal for you to immortalize the heroic deeds (or criminal activity) of your Dungeons & Dragons adventuring Party!


This journal contains:

  • A Character Sheet, with all the standard boxes, including a feat box, two treasury boxes, two background & backstory boxes, a racial trait box, and fifteen boxes & tables for your class abilities,
  • An Eldritch Knight spell slot table (mentioning your slots & cantrips per level),
  • Boxes to write your Batlemaster Maneuvers, Runes, and Psi abilities,
  • Eight magic item boxes for you to write their effects,
  • A lined journal to keep your campaign notes.

AMAZON DESCRIPTION: [Repeat quoted part]

This is The Adventure Chronicle, a journal for you to immortalize the heroic deeds (or criminal activity) of your Dungeons & Dragons adventuring Party!

This journal contains a Character Sheet, with enough space to write your fighter character’s abilities, inventory, maneuvers, as well as blank pages for you to fill with your adventures.